Koda Tulsa

1141 S Frankfort Ave

Tulsa, OK 74120

Koda OKC

Oklahoma City, OK

OKC

Koda Native

Bethany, OK

Koda Norman

Norman, OK

Koda Iron View

Lafayette, CO

Other Koda Locations

 • Koda OKC
 • Koda Native
 • Koda Norman
 • Koda Iron View
 • Previous WOD Posts

  Tuesday, July 10, 2018

  Koda CrossFit

  Strength:

  A) 1 Power Snatch Every 20s for 4 Min (65-70%)
  B) 1 Power Snatch Every 30s for 4 Min (75-80%)
  C) 6 Power Snatches @ 85-90%
  Not timed, perfect reps

  WOD:

  D) Every 3 min for 18 min (6 sets)
  5 Burpees Over Rower
  120/80m Row SPRINT

  KODA Jacked

  WOD:

  A1) 4 x 10-15 DB Bench Press (30X1)
  A2) 4 x 8/8 DB Bentover Piston Rows

  B1) 4X 6-10 1&1/4 DB Press
  B2) 4 x 15 DB Curls

  C1) 4×15-20 HEAVY KBS
  C2) 4×15/15 Banded Kickbacks

  Tabata Finisher:
  Gymnast Crunches
  Windshield Wipers