Koda Tulsa

1141 S Frankfort Ave

Tulsa, OK 74120

Koda OKC

Oklahoma City, OK

OKC

Koda Native

Bethany, OK

Koda Norman

Norman, OK

Koda Deer Creek

Edmond, OK

Koda Iron View

Lafayette, CO

Other Koda Locations

 • Koda OKC
 • Koda Native
 • Koda Norman
 • Koda Deer Creek
 • Koda Iron View
 • Previous WOD Posts

  Tuesday, July 10, 2018

  Koda CrossFit

  Strength:

  A) 1 Power Snatch Every 20s for 4 Min (65-70%)
  B) 1 Power Snatch Every 30s for 4 Min (75-80%)
  C) 6 Power Snatches @ 85-90%
  Not timed, perfect reps

  WOD:

  D) Every 3 min for 18 min (6 sets)
  5 Burpees Over Rower
  120/80m Row SPRINT

  KODA Jacked

  WOD:

  A1) 4 x 10-15 DB Bench Press (30X1)
  A2) 4 x 8/8 DB Bentover Piston Rows

  B1) 4X 6-10 1&1/4 DB Press
  B2) 4 x 15 DB Curls

  C1) 4×15-20 HEAVY KBS
  C2) 4×15/15 Banded Kickbacks

  Tabata Finisher:
  Gymnast Crunches
  Windshield Wipers